Fazekasműhely

“Ahhoz, hogy el tudjuk helyezni magunkat a világmindenség óriási körforgásában – ebben az időtlen, végtelen folyamatban – ismernünk kell múltunkat, személyes gyökereinket, valamint történelmünket is. Ismernünk kell ősi mítoszainkat, művészetünket a népművészet motívumkincsét, mely kristálytiszta jelrendszerrel jeleníti meg az adott népcsoport mindenkori életérzéseit. Csak úgy tudjuk megtalálni helyünket, ha a természet törvényeinek tisztelete mellett tiszteljük őseinket, hagyományainkat, pontosan ismerjük identitásunkat, és ennek tudatában éljük modern életünket, illetve adjuk tovább mindezt utódainknak.”
( Kubinyi Anna )

„Damit wir uns im großen Kreislauf der Welt unterbringen können – in diesem zeitlosen, unendlichen Verlauf – müssen wir unseren Vergangenheit, unsere persönlichen Wurzeln und unsere Geschichte kennen. Wir müssen auch unsere alte Mythen, unsere Kunst, den Motivschatz der Volkskunst kennen, der mit kristallklarem Zeichensystem die jeweilige Gefühle der Volksgruppe erscheinen lässt. Wir können unseren Platz dann finden, wenn wir neben der Achtung des Naturgesetzes unsere Vorfahren und Traditionen ehren, ihre Identität kennen, und unser modernes Leben in diesem Bewusstsein leben, und all das unseren Nachkommenschaften weitergeben.“ (Anna Kubinyi)